โปร AIS เน็ตตามปริมาณ รายสัปดาห์ รายเดือน ไม่มีเน็ตรั่ว

AIS โปรเน็ต จำกัดปริมาณ รายเดือน รายสัปดาห์ ไม่มีเน็ตรั่ว
AIS 120 บาท เล่นเน็ต 1 Mbps รวม 2.5 GB นาน 7 วัน

วิธีกดสมัคร : *777*7357*102092#

AIS 220 บาท เล่นเน็ต 4 Mbps รวม 7 GB นาน 7 วัน

วิธีกดสมัคร : *777*7360*102092#

AIS 270 บาท เล่นเน็ต 6 Mbps รวม 9 GB นาน 7 วัน

วิธีกดสมัคร : *777*7363*102092#

AIS 350 บาท เล่นเน็ต 1 Mbps รวม 7.5 GB นาน 30 วัน

วิธีกดสมัคร : *777*7358*102092#

AIS 650 บาท เล่นเน็ต 4 Mbps รวม 20 GB นาน 30 วัน

วิธีกดสมัคร : *777*7361*102092#

AIS 850 บาท เล่นเน็ต 6 Mbps รวม 25 GB นาน 30 วัน

วิธีกดสมัคร : *777*7364*102092#

* ใช้งานอินเตอร์เน็ตตามความเร็วและจำนวนที่กำหนดตามแพ็คเก็จแล้ว หลังจากนั้นใช้เน็ตได้ต่อเนื่องไม่จำกัด ที่ความเร็ว 128 Kbps ตลอดระยะเวลาของแพ็คเก็จนั้นๆ