โปร AIS เพิ่มเน็ต รายวัน แพ็คเกจรายครั้ง

โปรเน็ต เพิ่มเน็ต รายวัน
+ 1 GB : 19 บาท 1 วัน *777*7024*102092#
+ 2 GB : 29 บาท 2 วัน *777*7088*102092#
+ 2 GB : 45 บาท 1 วัน *777*7032*102092#
+ 3 GB : 49 บาท 1 วัน *777*7028*102092#
+ 1 GB : 59 บาท 3 วัน *777*402*102092#
+ 3 GB : 79 บาท 3 วัน *777*7038*102092#
+ 2 GB : 99 บาท 5 วัน *777*7029*102092#


  • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมภาษี 7%
  • เช็คยอดอินเตอร์เน็ตคงเหลือ *121*32# โทรออก
  • เล่นอินเตอร์เน็ต 3G/4G ที่ความเร็วสูงสุด