คลังเก็บหมวดหมู่: โปร TRUE รายวัน

สมัครเน็ต TRUE 10 Mbps 2 วัน 100 บาท ไม่ลดความเร็ว นาน 48 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 100 บาท/2 วัน 10 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 10 Mbps นาน 48 ชั่วโมง 100 บาท

วิธีสมัคร : *900*3712*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 100 บาท/2วัน (รวมภาษี 107 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 10 Mbps ตลอด 48 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 6 Mbps 2 วัน 85 บาท ไม่ลดความเร็ว นาน 48 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 85 บาท/2 วัน 6 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 6 Mbps นาน 48 ชั่วโมง 85 บาท

วิธีสมัคร : *900*3711*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 85 บาท/2วัน (รวมภาษี 90.95 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 6 Mbps ตลอด 48 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 4 Mbps 2 วัน 59 บาท ไม่ลดความเร็ว นาน 48 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 59 บาท/2 วัน 4 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 4 Mbps นาน 48 ชั่วโมง 59 บาท

วิธีสมัคร : *900*3710*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 59 บาท/2วัน (รวมภาษี 63.13 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 4 Mbps ตลอด 48 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 1 Mbps 2 วัน 45 บาท ไม่ลดความเร็ว นาน 48 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 45 บาท/2 วัน 1 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 1 Mbps นาน 48 ชั่วโมง 45 บาท

วิธีสมัคร : *900*3709*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 45 บาท/2วัน (รวมภาษี 48.15 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 1 Mbps ตลอด 48 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 55 บาท/วัน 10 Mbps ไม่ลดความเร็ว นาน 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 55 บาท/วัน 1 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีดทั้งวัน ความเร็วสูงสุด 10 Mbps นาน 24 ชั่วโมง 55 บาท

วิธีสมัคร : *900*3708*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 55 บาท/วัน (รวมภาษี 58.85 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 10 Mbps ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 45 บาท/วัน 6 Mbps ไม่ลดความเร็ว นาน 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 45 บาท/วัน 1 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีดทั้งวัน ความเร็วสูงสุด 6 Mbps นาน 24 ชั่วโมง 45 บาท

วิธีสมัคร : *900*3707*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 45 บาท/วัน (รวมภาษี 48.15 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 6 Mbps ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 32 บาท/วัน 4 Mbps ไม่ลดความเร็ว นาน 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 32 บาท/วัน 1 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีดทั้งวัน ความเร็วสูงสุด 4 Mbps นาน 24 ชั่วโมง 32 บาท

วิธีสมัคร : *900*3706*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 32 บาท/วัน (รวมภาษี 34.24 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 4 Mbps ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 28 บาท/วัน 2 Mbps ไม่ลดความเร็ว นาน 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 28 บาท/วัน 1 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีดทั้งวัน ความเร็วสูงสุด 2 Mbps นาน 24 ชั่วโมง 28 บาท

วิธีสมัคร : *900*3705*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 28 บาท/วัน (รวมภาษี 29.96 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 2 Mbps ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 25 บาท/วัน 1 Mbps ไม่ลดความเร็ว นาน 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 25 บาท/วัน 1 Mbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีดทั้งวัน ความเร็วสูงสุด 1 Mbps นาน 24 ชั่วโมง 25 บาท

วิธีสมัคร : *900*3704*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 25 บาท/วัน (รวมภาษี 26.75 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 1 Mbps ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>

สมัครเน็ต TRUE 22 บาท/วัน 512 Kbps ไม่ลดความเร็ว นาน 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต TrueMove / รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน

สมัครเน็ต TRUE 22 บาท/วัน 512 Kbps เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีดทั้งวัน ความเร็วสูงสุด 512 Kbps นาน 24 ชั่วโมง 22 บาท

วิธีสมัคร : *900*3703*17257799# โทรออก
สมัครบนมือถือ กดที่นี่ ->

 • โปรทรูมูฟรายวัน ค่าบริการ 22 บาท/วัน (รวมภาษี 23.54 บาท)
 • เล่นเน็ต ความเร็ว 512 Kbps ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ลดสปีด
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

— > โปรเน็ต TRUE รายวัน อื่นๆ >>